Együttműködési feltételek

A pszichológiai tanácsadás résztvevője

 • A pszichológiai tanácsadás résztvevője 16 évesnél idősebb fiatal illetve felnőtt lehet. A segítségnyújtás során a pszichológus szakember és a kliens között partneri együttműködés zajlik, amelyben a közös munka alapját a kliens motivációja és a kliens és a segítő közötti bizalmi kapcsolat kialakulása adja.
 • Pszichológiai segítség csak olyan személy számára adható, aki motivált e segítség elfogadására és arra, hogy ő maga is energiát fektessen a felismert problémák megoldásába. A pszichológus csak ehhez az motivációs alaphoz kapcsolódva tud szakmai eszközökkel a legjobb tudása szerint segítséget nyújtani.

A pszichológusi támogatás folyamata, időtartama

 • A folyamat az első interjúval kezdődik, és legkésőbb a 3. ülésen megtörténik a terápiás cél(ok) azonosítása, a módszerek kiválasztása, a keretek megbeszélése és ezekről a kölcsönös szóbeli megállapodás megkötése. Amennyiben a folyamat során változnak a célok, azokat a pszichológus egyezteti kliensével. Ha olyan problématerülethez érkeznek, amely meghaladja a pszichológus kompetenciáját, erről tájékoztatja kliensét és javaslatot tesz a megfelelő egyéb kezelési irány, szakember megtalálására.
 • A pszichológiai életviteli tanácsadás, a pszichológiai konzultáció sorozat, mint önismereti folyamat általában 10-20 alkalmas találkozást igényel ahhoz, hogy kellő hatást érjen el a kliens életében, valamint hogy legyen mód az elindult változások követésére és a beépülés támogatására. Rövid – és középtávú időhatáros foglalkozások esetén előre megállapodunk a kezelések hosszúságában (pl. 10, 20, vagy 25 üléses konzultációk). Időhatárok nélküli folyamat esetén nem jelöljük ki előre a hosszát, és ezek akár egy-két évig is eltarthatnak.
 • A kliens tudomásul veszi, hogy a pszichológiai tanácsadói munka és az elégedettségi index nem egy folyamatosan emelkedő egyenes vonal, hanem hullámzó természetű – haladások és visszaesések, elégedettségek és elégedetlenségek, pozitív és negatív élmények váltakoznak. Minden terápiás folyamat a változás lehetőségéről szól, ami ellenállásokat mozgósít különböző védekezési (elhárítási) mechanizmusok alkalmazása révén, melyek feltárása kifejezetten hatékonyság növelő.
 • Az eredményesség biztosítása és a pszichológus munkájának átláthatósága, tervezhetősége miatt szükséges az ülések rendszerességének fenntartása általában heti egy alkalommal, amelyhez elengedhetetlen a kliens elkötelezettsége, a szabályok betartása.

A pszichológiai segítő folyamat lezárása

 • A folyamat lezárása bármikor szabadon kezdeményezhető, megérhet a kliensben, vagy a szakemberben, vagy akár egyszerre mindkettőjükben, de fontos megfigyelni az esetleges ellenállásokat, melyek idő előtti lezárásra sarkallhatnak.
 • A közös munka lezárása mindig egy „lezáró találkozás” keretében zajlik, amelynek során áttekintjük az egész folyamat történéseit a kezdeti elvárásoktól a végül elért eredményekig.

Titoktartás

 • A kliens a pszichológussal folytatott közös folyamatban megoszt vele problémákat, feltár különböző tüneteket a változás érdekében. A pszichológus a kliens által a konzultációk során vele megosztott tartalmakkal tud dolgozni, nem tud felelősséget vállalni a szándékosan, tudatosan elhallgatott, eltitkolt információkért és azok esetleges hatásaiért, következményeiért.
 • A pszichológust teljes körű titoktartás kötelezi a kliens adataira és a kezelés folyamán felszínre kerülő összes tartalomra, személyes információra vonatkozóan. Ez alól kivételt képez, ha ön- és közveszélyes állapot gyanúja merül fel, amely esetben a szakember köteles élni a Pszichológusok Etikai Kódexében előírt tájékoztatási kötelezettségével.
 • Hang- és/vagy képfelvétel készítése a konzultációk során akár a kliens, akár a pszichológus részéről kizárólag abban az esetben lehetséges, ha erre vonatkozóan a másik fél előzetesen írásbeli engedélyt adott.

Idői keretek

 • Az egyéni konzultáció időtartama 50-55 perc. A pszichológiai (tudatos és tudattalan) munka optimális tartománya megegyezik ezzel az időintervallummal, ezért hatékonysági szempontból ez a tényező is meghatározó.
 • Fontos keretfeltétel az órák pontos kezdése, javasolt 1-2 perccel az ülés kezdete előtt megérkezni. Az ennél korábbi érkezés megzavarhat más folyamatokat. Késés esetén a kliens a számára fenntartott időből késik, a konzultáció ezesetben is az előre megbeszélt időben ér véget, és az óradíj is változatlan marad.

Díjfizetés módja

 • A konzultációs díjat a konzultáció időpontja előtt legkésőbb 24 órával előre utalással szükséges kiegyenlíteni. Az előre utalás elmaradása esetén a foglalt konzultációs időpont elvész.
 • A kliens az előre utaláshoz díjbekérőt kap e-mailben, a konzultációt követően pedig a nevére kiállított számlát.

Lemondási szabályzat

 • Amennyiben a foglalt időpont előtt több mint 24 órával mondja le a konzultációt, úgy a lemondás díjtalan. Amennyiben a konzultáció díja már átutalásra került, akkor az adott időponthoz tartozó teljes díjat visszatérítem a fizetéskor használt számlaszámra.
 • A 24 órán belüli lemondás minden esetben díjköteles. Amennyiben a foglalt időpont előtt kevesebb mint 24 órával mondja le a konzultációt, úgy annak díját már nem áll módomban visszatéríteni.

Online konzultáció szabályai

 • Az online video-konzultációra a pszichológiai tanácsadás esetében is megfogalmazott fenti keretek, szabályok érvényesek.
 • A fenti kereteken túlmenően fontos, hogy mind a pszichológus, mind a kliens egyedül tartózkodjon egy olyan helyiségben, ahol a bizalmi légkör fenntartható.

Páros vagy családi konzultációk szabályai

 • A páros vagy családi konzultációkra a pszichológiai tanácsadás esetében is megfogalmazott fenti keretek, szabályok érvényesek.
 • A fenti kereteken túlmenően fontos, hogy pár- és családkonzultációk esetében csak az összes résztvevő motivált jelenléte esetében van mód a közös munkára. Amennyiben pl. egy pár esetében nincs meg a motiváció egy közös cél megfogalmazására, úgy nincs lehetőség sikeres támogatásra.